Hướng dẫn lắp đặt tủ tài liệu DC1840V1

Để có thể lặp đặt được hoàn chỉnh tủ tài liệu DC1840V1 , ta thực hiện theo quy trình sơ đồ các bước sau:

Bước 1: Thực hiện lắp ráp các phần với nhau theo sơ đồ

dc1840m-1

Bước 2:

dc1840m-2

Bước 3:

dc1840m-3

Bước 4:

dc1840m-6

Bước 5:

dc1840m-5

Bước 6:

dc1840m-4

Bảng ký hiệu phụ kiện của tủ tài liệu DC1840V1

dc1840m-7