Tủ locker

Tủ locker là dòng sản phẩm chức năng được thiết kế đặc biệt dùng để chứa các kẹp file, kẹp hồ sơ trong văn phòng công sở, các ngăn đều có khóa cho phép đảm bảo tính an toàn riêng tư cho các tài liệu lưu trữ.

Liên hệ kinh doanh!
Liên hệ kinh doanh!
Liên hệ kinh doanh!
Liên hệ kinh doanh!
Liên hệ kinh doanh!