Hướng dẫn lắp đặt ghế lưới GL110

Các bước hướng dẫn cơ bản giúp bạn có thể tự lắp đặt ghế lưới GL110

Bước 1:

 • Lắp 5 bánh xe vào chân ghế 300
 • Lắp cần ga vào chân ghế
 • Lắp ống 3 đoạn vào cần ga

GL109

Bước 2: Ta thực hiện theo sơ đồ

 • Thực hiện lắp bát vào đệm
 • Lắp tay ghế vào đệm – tựa ghế

GL109-2

Bước 3: Đặt cụm ghế đã lắp xong ở bước 2 vào cụm chân ghế lắp ở bước 1

GL109-3

Bước 4: Ngồi thử và điều chỉnh ghế lưới GL110 cho phù hợp với người sử dụng.

GL109-4

Hướng dẫn lắp đặt ghế lưới GL202

Quy trình sơ đồ hướng dẫn các bước lắp đặt ghế lưới GL202

Bước 1: Lắp cụm chân ghế lưới GL202

 • Thực hiện lắp 5 bánh xe vào chân 300 mạ
 • Sau đó lắp chụp mạ CM-01 và cần ga 210 mạ vào chân ghế theo sơ đồ

GL205-1

Bước 2: Thực hiện lắp đặt cụm đệm tựa ghế

 • Lắp bát vào đệm ghế bằng vít M6x16
 • Lắp tay ghế vào đệm bằng vít M6x30
 • Lắp tựa vào bát đệm bằng bulong M8x20

GL202-2

Bước 3: Đặt cụm đệm tựa ghế vào cụm chân ghế

GL202

Bước 4: Ngồi thử và điều chỉnh cho phù hợp với người sử dụng

GL202-1

Hướng dẫn lắp đặt bàn ghế học sinh BHS28

Để lắp ráp được bộ bàn ghế học sinh BHS28 hoàn chỉnh, ta thực hiện theo sơ đồ hướng dẫn lắp đặt sau:

Bước 1: Thực hiện lắp ráp phần khung bàn theo sơ đồ

bhs28

Bước 2: Lắp ráp phần mặt bàn với khung bàn bằng vít lục giác M6x12

bhs28-1

Bước 3: Thực hiện lắp ráp phần khung ghế theo sơ đồ

bhs28-2

Bước 4: Lắp ráp tựa – đệm ghế với khung ghế bằng vít lục giác M6x25

bhs28-3

Bước 5: Quá trình lắp đặt hoàn tất, kiểm tra lại bàn ghế

bhs28-4

Bảng kí hiệu phụ kiện của bộ bàn ghế học sinh BHS28

bhs28-5

Hướng dẫn lắp đặt ghế lưới GL302

Quy trình sơ đồ hướng dẫn các bước lắp đặt ghế lưới GL302

Lưu ý: Chân ghế lưới GL302 có kiểu dáng khác so với hình ảnh bên dưới. Nhưng có cách lắp đặt tương tự

Bước 1: Lắp cụm chân ghế

 • Thực hiện lắp 5 bánh xe vào chân mạ
 • Sau đó lắp cần ga mạ vào chân ghế theo sơ đồ

GL205-1

Bước 2: Thực hiện lắp đặt cụm đệm tựa ghế

 • Lắp bát vào đệm ghế bằng vít M6x16
 • Lắp tay ghế vào đệm bằng vít M6x30
 • Lắp tựa vào bát đệm bằng bulong M8x20
 • Lắp tựa đầu bằng vít M6x30

GL305-2

Bước 3: Đặt cụm đệm tựa ghế vào cụm chân ghế

GL303

Bước 4: Ngồi thử và điều chỉnh cho phù hợp với người sử dụng

GL303-1

Hướng dẫn lắp đặt ghế lưới GL306

Quy trình sơ đồ hướng dẫn các bước lắp đặt ghế lưới GL306

Bước 1: Lắp cụm chân ghế lưới GL306

 • Thực hiện lắp 5 bánh xe vào chân 300 mạ
 • Sau đó lắp chụp mạ CM-01 và cần ga mạ vào chân ghế theo sơ đồ

GL205-1

Bước 2: Thực hiện lắp đặt cụm đệm tựa ghế

 • Lắp bát vào đệm ghế bằng vít M6x16
 • Lắp tay ghế vào đệm bằng vít M6x30
 • Lắp tựa vào bát đệm bằng bulong M8x20
 • Lắp tựa đầu bằng vít M6x30

GL305-2

Bước 3: Đặt cụm đệm tựa ghế vào cụm chân ghế

GL303

Bước 4: Ngồi thử và điều chỉnh cho phù hợp với người sử dụng

GL303-1

Hướng dẫn lắp đặt ghế lưới GL303

Quy trình sơ đồ hướng dẫn các bước lắp đặt ghế lưới GL303

Bước 1: Lắp cụm chân ghế lưới GL303

 • Thực hiện lắp 5 bánh xe vào chân 300 mạ
 • Sau đó lắp chụp mạ CM-01 và cần ga 210 mạ vào chân ghế theo sơ đồ

GL205-1

Bước 2: Thực hiện lắp đặt cụm đệm tựa ghế

 • Lắp bát vào đệm ghế bằng vít M6x16
 • Lắp tay ghế vào đệm bằng vít M6x30
 • Lắp tựa vào bát đệm bằng bulong M8x20
 • Lắp tựa đầu bằng vít M6x30

GL305-2

Bước 3: Đặt cụm đệm tựa ghế vào cụm chân ghế

GL303

Bước 4: Ngồi thử và điều chỉnh cho phù hợp với người sử dụng

GL303-1

Hướng dẫn lắp đặt ghế lãnh đạo TQ20

Để lắp đặt hoàn chỉnh ghế lãnh đạo TQ20 ta thực hiện các bước cơ bản sau:

Lưu ý: Hình ảnh không phải là của ghế TQ20. Nhưng cách lắp đặt của ghế tương tự

Bước 1:

 • Thực hiện lắp bát 3002 vào đệm -tựa ghế bằng Bulon M8x40
 • Lắp đệm – tựa vừa lắp bát vào chân TQ

ghe-tq-1

Bước 2: Kiểm tra lại và ngồi thử điều chỉnh cho phù hợp với người sử dụng.

ghe-tq-2

Bảng ký hiệu linh kiện ghế lãnh đạo TQ20

ghe-tq-3

Hướng dẫn lắp đặt ghế lãnh đạo TQ19

Để lắp đặt hoàn chỉnh ghế lãnh đạo TQ19 ta thực hiện các bước cơ bản sau:

Lưu ý: Hình ảnh không phải là của ghế TQ19. Nhưng cách lắp đặt của ghế tương tự

Bước 1:

 • Thực hiện lắp bát 3002 vào đệm -tựa ghế bằng Bulon M8x40
 • Lắp đệm – tựa vừa lắp bát vào chân TQ

ghe-tq-1

Bước 2: Kiểm tra lại và ngồi thử điều chỉnh cho phù hợp với người sử dụng.

ghe-tq-2

Bảng ký hiệu linh kiện ghế lãnh đạo TQ19

ghe-tq-3

Hướng dẫn lắp đặt ghế lãnh đạo TQ21

Để lắp đặt hoàn chỉnh ghế lãnh đạo TQ21 ta thực hiện các bước cơ bản sau:

Lưu ý: Hình ảnh không phải là của ghế TQ21. Nhưng cách lắp đặt của ghế tương tự

Bước 1:

 • Thực hiện lắp bát 3002 vào đệm -tựa ghế bằng Bulon M8x40
 • Lắp đệm – tựa vừa lắp bát vào chân TQ

ghe-tq-1

Bước 2: Kiểm tra lại và ngồi thử điều chỉnh cho phù hợp với người sử dụng.

ghe-tq-2

Bảng ký hiệu linh kiện ghế lãnh đạo TQ21

ghe-tq-3

Hướng dẫn lắp đặt ghế lãnh đạo TQ22

Để lắp đặt hoàn chỉnh ghế lãnh đạo TQ22 ta thực hiện các bước cơ bản sau:

Lưu ý: Hình ảnh không phải là của ghế TQ22. Nhưng cách lắp đặt của ghế tương tự

Bước 1:

 • Thực hiện lắp bát 3002 vào đệm -tựa ghế bằng Bulon M8x40
 • Lắp đệm – tựa vừa lắp bát vào chân TQ

ghe-tq-1

Bước 2: Kiểm tra lại và ngồi thử điều chỉnh cho phù hợp với người sử dụng.

ghe-tq-2

Bảng ký hiệu linh kiện ghế lãnh đạo TQ22

ghe-tq-3