Hướng dẫn lắp đặt tủ tài liệu DC1800H6

Để có thể lặp đặt được hoàn chỉnh tủ tài liệu DC1800H6 , ta thực hiện theo quy trình sơ đồ các bước sau:

Bước 1: Thực hiện lắp ráp các phần với nhau theo sơ đồ.

DC-1800H6-1

Bước 2:

DC-1800H6-2

Bước 3:

DC-1800H6-3

Bước 4:

DC-1800H6-6

Bước 5:

DC-1800H6-5

Bước 6:

DC-1800H6-4

Bảng ký hiệu phụ kiện của tủ tài liệu DC1800H6

DC1800H6-7