Tập đoàn Hòa Phát thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông

Ngày 15/11/2011, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo số 932/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông:

– Tổ chức niêm yết: CTCP Tập đoàn Hòa Phát

– Mã chứng khoán: HPG

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 24/11/2011 và 25/11/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).

– Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2011

– Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

– Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 09/12/2011 đến ngày 20/12/2011

– Nội dung cụ thể:

o Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới)
o Niêm yết bổ sung lượng cố phiếu đã phát hành để trả cổ tức.

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: hoaphat.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI! - XEM THÔNG BÁO CÁC WEBSITE NHÁI THƯƠNG HIỆU HÒA PHÁTThông báo