HPG thông báo về việc đăng tải báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Toàn văn Báo cáo kiểm toán hợp nhất và báo cáo kiểm toán công ty mẹ năm 2011 đã được đăng tải trên website Tập đoàn Hòa Phát.

Mời Quý cổ đông, nhà đầu tư click vào đường link dưới đây để tải về:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011:

http://www.hoaphat.com.vn/Uploads/Documents/BCTC%20hop%20nhat2603_VN.pdf

Báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2011:

http://www.hoaphat.com.vn/Uploads/Documents/BC%20Cty%20Me%20HPG%20-%20VN.pdf

Hoặc Quý cổ đông có thể tải về theo chỉ dẫn sau:

Vào trang chủ website www.hoaphat.com.vn và click vào ô “Thông tin dành cho nhà đầu tư” và Chọn ô chi tiết “Báo cáo tài chính”

HPG – hoaphat.com.vn

NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI! - XEM THÔNG BÁO CÁC WEBSITE NHÁI THƯƠNG HIỆU HÒA PHÁTThông báo