HPG thông báo về việc đăng tải báo cáo tài chính năm 2012

Toàn văn Báo cáo kiểm toán hợp nhất và báo cáo kiểm toán công ty mẹ năm 2012 đã được đăng tải trên website Tập đoàn Hòa Phát (HPG). Mời Quý cổ đông, nhà đầu tư click vào đường link dưới đây để tải về:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012:

Click vào đây để tải về

Báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2012:

Click vào đây để tải về

Báo cáo thường niên 2012:

Click vào đây để tải về

Hoặc Quý cổ đông có thể vào trang chủ website www.hoaphat.com.vn –> click vào ô “Thông tin dành cho nhà đầu tư” –> Chọn ô chi tiết “Báo cáo tài chính” để tải về các báo cáo tài chính. Chọn ô chi tiết “Báo cáo thường niên” để tải về Báo cáo thường niên 2012.

Nguồn: hoaphat.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI! - XEM THÔNG BÁO CÁC WEBSITE NHÁI THƯƠNG HIỆU HÒA PHÁTThông báo