Những chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 7

Phùng Minh
Từ tháng 7, nhiều quy định mới liên quan đến mức lương cơ sở, đấu giá biển số ô tô, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tinh giản biên chế, giảm thuế VAT chính thức có hiệu lực thi hành.

Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng

Nghị định 24/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 1/7, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng:

– Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

– Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

luong co so.jpeg
Từ ngày 1/7, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng (Ảnh: Mạnh Quân).

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

– Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2012).

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng đã ký Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội có hiệu lực từ 1/7.

3 năm thí điểm đấu giá biển số ô tô

Từ 1/7/2023 đến 1/7/2026 sẽ thí điểm đấu giá biển số ô tô. Đó là quy định được nêu trong Nghị định 39/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô.

Biển số ô tô đưa ra đấu giá là biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen; trừ biển số cấp cho ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, ô tô của dự án… Giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, mỗi bước giá là 5 triệu đồng.

Những chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 7 - 2
Người dân có nhu cầu sở hữu biển số đẹp (Ảnh minh họa: T.K).

Người trúng đấu giá biển số ô tô sẽ được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá; được đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở.

Người trúng đấu giá biển số ô tô cũng được giữ lại biển số xe đã trúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu; được cấp lại biển số xe ô tô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nghị định 13/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ 1/7 quy định, dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Trong đó, dữ liệu cá nhân nhạy cảm là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự.

Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân là Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an.

Những chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 7 - 3
Từ 1/7 giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% – còn 8% (Ảnh: Nguyễn Tuyền).

Giảm thuế VAT xuống 8%

Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% (còn 8%).

Việc giảm 2% thuế VAT sẽ áp dụng từ ngày 1/7 đến ngày 31/12. Người dân là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này bởi việc giảm thuế VAT với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế VAT 10% sẽ góp phần giảm giá bán, từ đó góp phần giảm chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ phục vụ đời sống.

Việc giảm thuế không áp dụng với nhóm hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

3 nhóm đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế

Thay thế cho các nghị định cũ về tinh giản biên chế, từ ngày 20/7 Nghị định 29/2023 của Chính phủ có những hướng dẫn mới về các nhóm đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế.

Nghị định 29 quy định 3 nhóm đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế (trước đây chia làm 7 nhóm đối tượng), bao gồm:

Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và lao động hợp đồng không xác định thời hạn:

– Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự.

– Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã .

– Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được đồng ý.

– Chưa đạt trình độ đào tạo của vị trí đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được đồng ý;

– Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau…

– Cán bộ, công chức, viên chức đang bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được đồng ý….

Nhóm 2: Lao động hợp đồng không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực.

Nhóm 3: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp.

Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 29 sẽ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-chinh-sach-dang-chu-y-co-hieu-luc-tu-thang-7-20230630144532201.htm

NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI! - XEM THÔNG BÁO CÁC WEBSITE NHÁI THƯƠNG HIỆU HÒA PHÁTThông báo