HPG chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 2015

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015  như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2016 

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2016

Nội dung cụ thể:

1.Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền:

– Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500đ).

–  Ngày thanh toán: 14/09/2016

–  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký:  người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Quản lý cổ đông – Văn phòng chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát tại Hà Nội (39 Nguyễn Đình Chiểu – Phường Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/09/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:

–  Tỷ lệ thực hiện: 15% tương đương tỷ lệ 20: 3 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).

–  Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 3.126 cổ phiếu HPG sẽ được quyền nhận thêm:

  3.126 x 3/20 = 468,9 cổ phiếu làm tròn xuống thành 468 cổ phiếu HPG, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

–  Địa điểm đăng ký thực hiện quyền:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký  nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Quản lý cổ đông – Văn phòng chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát tại Hà Nội (39 Nguyễn Đình Chiểu – Phường Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.

NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI! - XEM THÔNG BÁO CÁC WEBSITE NHÁI THƯƠNG HIỆU HÒA PHÁTThông báo