Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty CP Năng lượng Hòa Phát

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát quyết định bổ nhiệm cán bộ cho Công ty CP Năng lượng Hòa Phát như sau:

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Số: 829/QĐ – HP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

(V/v: bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty CP Năng lượng Hòa Phát)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

– Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát;

– Căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành Công ty CP Năng lượng Hòa Phát

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thảo

Sinh ngày: 16/5/1977

CMND số: 171724050 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 13/01/2000.

Hộ khẩu thường trú: Phòng 28 A2 Khu Tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 11, ngách 43/23, đường Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty CP Năng lượng Hòa Phát

Thời gian bắt đầu đảm nhiệm chức vụ: từ 01/9/2011

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Giám đốc Công ty CP Năng lượng Hòa Phát, bà Đỗ Thị Thảo và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

Nơi nhận
Chủ tịch HĐQT (đã ký)

– Như Điều 2;
– Lưu./.
Trần Đình Long

Nguồn: hoaphat.com.vn

NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI! - XEM THÔNG BÁO CÁC WEBSITE NHÁI THƯƠNG HIỆU HÒA PHÁTThông báo