Hướng dẫn lắp đặt tủ ghép TU118S

Quy trình sơ đồ các bước hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh tủ ghép TU118S

Bước 1: Thực hiện lắp ráp phần dưới và thân tủ

TU118G-1

Bước 2: Thực hiện lắp ráp phần mặt trên của tủ

TU118G-2

Bước 3: Lắp đặt các đợt cho tủ

TU118G-3

Bước 4: Thực hiện lắp cánh sắt sơn lùa cho tủ

tu118s

Bảng kí hiệu phụ kiện của tủ ghép TU118S

tu118s-1