Hướng dẫn lắp đặt giá sách sắt GS2K2

Quy trình sơ đồ các bước hướng dẫn lắp đặt giá sách sắt GS2K2

Bước 1: Thực hiện lắp ke vào chân giá sách

GS2K2-1

Bước 2: Đặt đợt (5) hướng từ trên xuống. Đợt nằm trong má ngoài ke, nằm trên má trong ke.

GS2K2-2

Bước 3: Bắn các vít để cố định đợt

GS2K2-3

Bước 4: Quá trình lắp đặt hoàn thành, kiểm tra lại giá sách.

GS2K2-4

Bảng kí hiệu phụ kiện của giá sách sắt GS2K2

GS2K2-5

NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI! - XEM THÔNG BÁO CÁC WEBSITE NHÁI THƯƠNG HIỆU HÒA PHÁTThông báo