Hướng dẫn lắp đặt ghế lưới GL208

Để lắp ráp được hoàn chỉnh ghế lưới GL208 ta thực hiện theo sơ đồ hướng dẫn lắp sau:

Bước 1: Thực hiện lắp ráp cụm chân ghế

  • Lắp 5 bánh xe vào chân ghế
  • Lắp Pitston vào chân ghế

gl208

Bước 2: Gá lỏng tay ghế vào mặt đệm ngồi ghế

gl208-2

Bước 3: Bắt lưng vào tay ghế ( Gá lỏng vít )

gl208-3

Bước 4: Bắt bát vào đệm ghế. Thực hiện vặn chặt vít bắt tay vào tựa lưng và đệm ghế ở bước 2 và bước 3

gl208-4

Bước 5:

  • Đặt cụm ghế lắp xong bước 4 vào cụm chân ghế lắp bước 1
  • Ngồi thử và điều chỉnh ghế cho phù hợp với người sử dụng

gl208-5

NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI! - XEM THÔNG BÁO CÁC WEBSITE NHÁI THƯƠNG HIỆU HÒA PHÁTThông báo