Hướng dẫn lắp đặt ghế lưới GL202

Quy trình sơ đồ hướng dẫn các bước lắp đặt ghế lưới GL202

Bước 1: Lắp cụm chân ghế lưới GL202

  • Thực hiện lắp 5 bánh xe vào chân 300 mạ
  • Sau đó lắp chụp mạ CM-01 và cần ga 210 mạ vào chân ghế theo sơ đồ

GL205-1

Bước 2: Thực hiện lắp đặt cụm đệm tựa ghế

  • Lắp bát vào đệm ghế bằng vít M6x16
  • Lắp tay ghế vào đệm bằng vít M6x30
  • Lắp tựa vào bát đệm bằng bulong M8x20

GL202-2

Bước 3: Đặt cụm đệm tựa ghế vào cụm chân ghế

GL202

Bước 4: Ngồi thử và điều chỉnh cho phù hợp với người sử dụng

GL202-1

NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI! - XEM THÔNG BÁO CÁC WEBSITE NHÁI THƯƠNG HIỆU HÒA PHÁTThông báo