Hướng dẫn lắp đặt ghế lãnh đạo TQ09

Để lắp đặt hoàn chỉnh ghế lãnh đạo TQ09 ta thực hiện các bước cơ bản sau:

Bước 1:

  • Thực hiện lắp bát 3002 vào đệm -tựa ghế bằng Bulon M8x40
  • Lắp đệm – tựa vừa lắp bát vào chân TQ

ghe-tq-1

Bước 2: Kiểm tra lại và ngồi thử điều chỉnh cho phù hợp với người sử dụng.

ghe-tq-2

Bảng ký hiệu linh kiện ghế lãnh đạo TQ09

ghe-tq-3